قوانین چت : 1- هرگونه بحث سياسی،توهين به اديان،آشفته کردن افکار عمومی کاملاً ممنوع می باشد 2- ارسال تبليغات از سايت ها و وبلاگ های ديگر به هر عنوان کاملاً ممنوع می باشد 3- هر گونه بحث در مورد مسائل جنسی و خلاف شرع اسلامی کاملاً ممنوع می باشد 4- ارسال مداوم شکلک باعث کندی سرعت چت روم می شود و کاملاً ممنوع می باشد